Personal

Arbetsglädje

Trygghet, ärlighet, trivsel och högt i tak är viktigt för vår arbetsglädje, men även att få/ge respekt och feedback.

Vi eftersträvar ett flexibelt arbetssätt och att våga prova nya idéer.

  • Se varandras olikheter, kompetenser och möjligheter
  • Dela med sig av idéer och kunskaper
  • Framföra sina egna åsikter och respekterar andras, vilket ger ett öppet arbetsklimat
  • Inbjuda alla kollegor i samtal och ha roligt tillsammans

  Barnsyn

   Vi vill utgå från barnen och hjälpa dem se sina egna förmågor.

   • Skapa miljöer och tillfällen där barnen kan lära av varandra
   • Uppmärksamma barnet på allt det kan, bl.a. genom att ge det uppdrag som stärker dess självkänsla
   • Dokumentera både det enskilda barnets lärande och verksamheten

   Förhållningssätt

    Vi vill se till det kompetenta barnet, dess intresse och utforska omvärlden tillsammans.

   • Ett reflekterade arbetssätt där vi ger vägledning men inga färdiga svar
   • Lyssna in och iaktta barngruppen
   • Uppmuntra barnen att tänka på olika sätt, det som är rätt för mig är inte alltid rätt för dig
   • Behandla varje barn efter sitt behov
   • Jämlikhet mellan könen