Cefur - forskning för hållbar utveckling

Centrum för forskning och utveckling i Ronneby [Cefur] är ansvariga för Ronneby Kommuns satsning på hållbar utveckling. Vår långsiktiga målsättning är cirkulär ekonomi och metoden vi valt för att komma dit är att låta oss inspireras av Cradle to Cradle.

Ronneby Kommun strävar efter att lämna efter sig ett positivt avtryck, att vara mer än bara hållbar och att skapa mervärde för kommande generationer och för miljön vi lever i.

Nyheter

 • 2017-10-11

  Sveriges första "mörkgröna" skola

  Skanska har idag delat ut diplom till Ronneby Kommun och till Listerbyskolan för att uppmärksamma den första mörkgröna skolbyggnaden i Sverige.                     
 • 2016-11-24

  Guide för bioplaster

  "Guide för bioplaster - från tillverkning till återvinning" finns att ladda ner från Cefurs webbplats. Guiden är ett resultat från projektet "Hållbar återvinning av "gröna" plaster" (Mistra Green Plastics) i programmet Mistra Closing the loop, finansierat av Mistra. Cefur deltog med fyra företag i regionen.
 • 2015-12-02

  Ronnebys Cradle to Cradle®-satsningar hyllade i Antwerpen

  Planerna för området Kilen samt den färdiga förskolan Backsippan presenterades vid en konferens i Antwerpen. Presentationerna togs emot med stående ovationer och mycket beröm.
 • 2015-09-30

  Ekobygg 2015

  Vi pratar cirkulära material i byggbranschen på ekobygg 2015. Tillsammans med Sundahus presenterar vi vårt nya EU-finansierade forskningsprojekt, BAMB- Buildings As Material Banks. På cirkulärekonomi scenen den 30 september, kl. 12.00
 • 2015-09-03

  Ronneby kommun i stort EU-projekt - BAMB

  Horison 2020 är EU´s hittills största program för forskning och innovationer. Under tre år kommer forskningsinstitut, universitet och näringsliv över hela Europa att utforska och visa hur byggbranschen kan omformas för att göra cirkulära byggnader på riktigt i projektet BAMB – Buildings As Material Banks. SundaHus i Linköping AB (publ) och Ronneby kommun är de svenska aktörerna i projektet.
 • 2015-07-30

  Chemicals Management Summit 2015

  I maj gick konferensen ”Chemicals Management Summit 2015” av stapeln i Stockholm. Cefur berättade om Ronneby kommuns arbete med giftfri förskola under parallellsessionen ”De bästa kommunala kemikalieplanerna”, tillsammans med Göteborg stad och Västerås stad.     
 • 2015-07-13

  Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

  Ronneby kommuns satsning på hållbart byggande med Cradle to Cradle och Kilen var en av punkterna för dagen på seminariet "Avfall - en resurs?" för Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare i maj 2015.