Kvarteret Gertrud

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för
kvarteret Gertrud i centrala Ronneby stad, Ronneby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteret Gertrud i den centrala delen av Ronneby stad. Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Gertrud och möjliggöra en förtätning med nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge samtidigt som den befintliga kvartersstrukturen kan fullföljas.

Under slutet av sommaren 2018 kommer ÅF Konsult att genomföra markvibrationsmätningar i kvarteret Gertrud för att ta reda på hur bebyggelsen påverkas av den intilliggande tågtrafiken. Utredningen kommer att ligga till grund för ett reviderat förslag av den nya detaljplanen för kvarteret. När utredningen är klar och planförlsaget har reviderats kommer det nya förlaget att skickas ut för granskning och nya synpunkter till berörda myndigheter och andra sakägare.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner pdf-filerna från den här sidan. Du behöver Adobe readerlänk till annan webbplats för att kunna ta del av pdf-filerna.

Inkomna synpunkter bearbetas.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.