Bustorp 1:38 - Bustorps gård

Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom en ansökan om planbesked fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigehten Bustorp 1:38, Bustorps gård.

Under 2017 beviljades ett positivt planbesked för upprättande av en ny detaljplan för fastigehten Bustorp 1:38, det vill säga Bustorps gård söder om Ronneby stad. Ansökan om planbesked innehöll bostäder, skola, äldreboende och särskilt boende. Förvaltningen arbetar just nu med att utreda platsens förutsättningar inann ett samrådsförslag till en ny detaljplan tas fram.

Hantera prenumeration