Bustorp 1:26 med flera fastigheter

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utforma ett nytt förslag till detaljplan för bostäder på Bustorp 1:26 med flera fastigheter i Busseviken söder om Ronneby stad.

Ett informationsmöte hölls på stadshuset 2018-08-27 inför uppstarten av arbetet med den nya detaljplanen. Du kan ta del av presentationenPDF från mötet under rubriken Relaterad information nederst på denna sida.