Svenstorp 2:109 - Tallet

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2020-10-02 till och med 2020-10-23. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Förslaget har nu varit uteställt för granskning under tiden 2022-05-13 till och med 2022-06-03. Handlingarna fanns tillgängliga på följande platser:

  • Entrén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Under granskningstiden inkom det synpunkter på planförslaget. Dessa synpunkter har nu sammanfattats och besvarats i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt nedan.

Planhandlingarna förbereds för antagande av Kommunstyrelsen i september.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karin Svensson, 0457-61 82 23 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.


Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration