Rönninge och Ronneby brunn

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelser för Ronneby Brunnshotell och Rönninge i Ronneby kommun. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård.

Områdesbestämmelserna hanteras med ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Förslaget ställs ut för granskning under tiden 2021-12-17 till och med 2022-01-14. Handlingarna finns tillgängliga i pappersformat på Ronneby stadsbibliotek och Stadshuset, Ronneby.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers på 0457-61 82 05, stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller bebyggelseantikvarie Anna-Karin Skiöld på 0457–61 81 91, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: KS 2021/333.

Senast den 14 januari 2022 ska synpunkterna ha kommit in till Kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration