Jordö 2:3 och 2:37 - Upphävande för del av byggnadsplan

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked i februari 2021 för att upphäva en begränsad del av byggnadsplanen för Jördökalv. Planarbetet har nu övergått från planbesked till att ett planförslag ska upprättas.

Planuppdraget syftar till att upphäva en begränsad del av den gällande byggnadsplanen för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37 som idag regleras som allmän plats. Ansökan om planbesked har tagits i anspråk och arbetet med att upprätta ett förslag till upphävande för del av byggnadsplanen har påbörjats. Då planbesked respektive upprättande av planförslag är olika formella processer har ärendet om planbesked nu avslutats.

Förändrat ansvar för planläggning

Sedan Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked för arbetet har ansvaret för planläggning överförts till kommunstyrelsen. Detta innebär att det är Kommunstyrelsen som ansvarar för till exempel utskick av samrådshandlingar längre fram i processen att ta fram ett planförslag.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration