Ändring av detaljplan för Aspan del av Leråkra 2:4, 2:5, 2:2, 2:21 och 3:3 m.fl.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Aspanområdet i Ronneby kommun. Syftet med planändringen är att ändra bestämmelsen e1 – minsta tomtstorlek i m². Planen bedrivs med standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut för granskning under tiden 2022-11-18 till och med 2022-12-19. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entrén, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Har ni frågor om vad planändringen innebär för just er fastighet så ring oss gärna.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karin Svensson, 0457-61 82 23 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2022/033.

Senast den 22 april 2022 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration