Ändring av detaljplan för Aspan del av Leråkra 2:4, 2:5, 2:2, 2:21 och 3:3 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-23 om ett uppdrag att utföra en ändring av gällande detaljplan nr. 401 för Aspan genom tillägg till bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek samt reglering av markens nivå.

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration