Hoby 1:73 (Lindebo) (2018)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i Bräkne Hoby, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av det befintliga vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27 § 238 att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo), Ronneby kommun. Planen vann laga kraft 2018-10-26.

Syftet med den nya detaljplanen Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av det befintliga vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 lägenheter.

Planen har hanterats med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2017-11-20 till och med 2017-12-25 samt granskats från 2018-04-04 till och med 2018-04-23.

Förslaget har under planprocessen funnits tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsnämndens expedition, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek
  • Biblioteket i Bräkne Hoby

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.