Artikeln publicerades 1 april 2021

Samråd enligt miljöbalken för åtgärder vid dammanläggningen vid Snittinge, Bräkneån

Bild på Snittingefallet där vattnet mjukt forsar ner och solens strålar strilas mellan vårträdens fortfarande nakna grenar

Åtgärderna och förutsedd miljöpåverkan beskrivs i ett samrådsunderlag som finns att ladda ner på kommunens webbsida, www.ronneby.se/snittingelänk till annan webbplats

Skicka in synpunkter

Skriftliga synpunkter skickas senast 2021-04-30 till:

E-postadress: stadshuset@ronneby.se
Ange diarienummer 2021/188 i ämnesraden

eller per post:
Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Märk kuvertet och brevet med diarienummer 2021/188