Artikeln publicerades 28 februari 2020

Klass 2-varning för mycket höga flöden

Brygga i en sjö med mycket vatten, varningstext om höga vattenstånd

SMHI har lämnat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån.

Flödet beräknas öka från torsdag 20/2 och till lördag 29/2. I början av vecka 10 börjar flödet att minska och därefter även nivån i ån att börja sjunka. Flödet har överstigit vad som uppmätts minst sedan 1981.

De som bor eller rör sig nära Ronnebyån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör även fortsättningsvis ha dessa säkrade. Det är också viktigt att inte gå nära ån på strandbankarna, när vattnet börjar sjunka undan kommer jord, grus, sten och sand i rörelse och då ökar risken för ras och skred.

På Statens geotekniska instituts webb du tips på hur du kan upptäcka varningstecken på skred. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet har varit högt även där men inte i samma omfattning som Ronnebyån. Även här behöver man vara försiktig och inte gå nära ån på strandbankarna.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Följ läget via kommunens hemsida, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Tipsen ovan kommer från Länsstyrelsen i Blekinge, där du också hittar uppdaterad information om läget i Blekinge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också följa utvecklingen på SMHIs hemsidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.