Artikeln publicerades 10 maj 2019

Jakträtt arrenderas ut

Jakträtten för Skaftaskär, Kalleberga och ovanför Halsjön arrenderas ut till högstbjudande som har en bra motivering till särskilda skäl. Stor hänsyn tas till arronderingen och att jakten ska kunna optimeras. Intresserade ska vara beredda att jaga för att hålla vildsvinsstammen nere. Intresseanmälan lämnas in senast 27 maj.

Ronneby Kommun arrenderar ut jakträtten på följande område:

1. Skaftaskär

2. Ovanför Halsjön

3. Kalleberga

Se kartor här i pdf-formPDF

Avtalsupplägg för arrende av jakträtt

Intresseanmälan senast 27 maj

Intresseanmälan ska lämnas eller skickas in senast den 27 maj 2019 till mottagaren som står angiven på blanketten.

Använd den här anmälningsblanketten för att anmäla intresse för arrende av jakträttenPDF