Artikeln publicerades 1 augusti 2018

Kommunen stödköper kött

Ronneby kommun utökar sin fryskapacitet för att hjälpa bönderna i torkan.

Efter att det rapporterats om kölvattnet av torkan och köer till slakterier har kommunen tagit beslut om att snabbupphandla kött för kommande hösttermin. Inköpet görs inom budgetramen och kommer inte att medföra extra kostnader.

Så här kommer köttet att levereras till tillagningsköken

Charkett, Ronneby kommuns upphandlade köttleverantör, levererar färskt (rått) kött i vacuumförpackning till kommunens tillagningskök i Kallinge där fryscontainer finns. Där fryser kökets personal in köttet. Leverans av kött till kommunens alla mindre tillagningskök sker därefter 1-2 ggr/månaden.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen vill hjälpa till att lösa problematiken för bönder som tvingas till nödslakt.

Kontaktperson

Elena Johansson, Kostchef på Ronneby kommun
0457-61 88 90