Artikeln publicerades 31 juli 2018

Kommunen förbereder för vattenkris

Ronneby kommun köper nu in extra vattentankar som alla med egen brunn ska kunna hämta dricksvatten från om vattnet tar slut.

10 av vattentankarna köps in tillsammans med Karlskrona kommun och rymmer 24 000 liter vatten vardera. 11 av tankarna rymmer 1080 vardera och köps in för kommunens egen del.

Ronneby kommun bedömer vattensituationen som allvarlig och följer löpande läget kring vattentillgångarna.