Behöver du foder till dina djur?

Det torra och varma vädret har gjort att det är stor brist på foder och bete till djur. Ronneby kommun erbjuder därför djurägare bete alternativt att skörda gräs på kommunens oanvända markområden.

betande kor

Det mesta av kommunens jordbruksmark är redan utarrenderad till lantbrukare, men det finns en del mindre äng/gräsområden som inte nyttjas.

Sök mark och ställ frågan

Du som känner till något område värt att skörda är välkommen att kontakta Charlotte Ternström, 0457-61 78 91 charlotte.ternstrom@ronneby.se fram till den 27 juli. Efter den 27 juli går det bra att ringa till Kontaktcenter på tekniska förvaltningen, 0457-61 80 80.

När vår markförvaltare kontrollerat att marken verkligen är ledig och att området inte har några kända föroreningar eller särskilda naturskyddsbestämmelser kan du få klartecken att skörda.

Villkor för skörd

Vi upplåter ytorna med följande villkor:

  • Du får inte betalt för att du klipper, däremot får du behålla gräset.
  • Kommunen tilldelar enligt närhetsprincipen och enligt turordning “först till kvarn”.
  • Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
  • För områden som tas i bruk gäller att tillståndet enbart gäller för sommaren och hösten 2018. Om längre tid än så önskas ska arrendeavtal sökas.
  • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står nyttjanderättshavaren.
  • Eventuellt plastade balar ska tas bort omgående.
  • Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt och ytan ska lämnas i gott skick.

Observera att det i huvudsak rör sig om ytor som normalt inte slås på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat som kan vara skadliga för maskiner eller djur. Den som tar hand om fodret har själv ansvar för att kontrollera att det håller tillräcklig kvalitet för att ge till djuren.

Privata markägare kan också hjälpa till

Privatpersoner som har mark att erbjuda för skörd eller bete kan annonsera det i facebookgruppen Foderhjälpen 2018länk till annan webbplats och Foderförmedling Blekingelänk till annan webbplats, som startats för att matcha ihop markägare med behövande djurägare.