Artikeln publicerades 28 december 2017

Ny översiktsplan för Ronneby kommun

Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan - Ronneby kommun 2035. Utställningen pågår fram till den 28 februari 2018.

Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Under utställningstiden är förslaget tillgängligt i stadshusets foajé, på Miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunens bibliotek/utlåningsstationer. Du kan också läsa mer om och se förslaget på ny översiktsplan här på kommunens hemsida www.ronneby.se/oversiktsplan.

Utställningen pågår från den 27/12 2017 till 28/2 2018.
Synpunkter på förslaget till översiktsplan ska lämnas skriftligt senast den 28/2 till stadshuset@ronneby.se eller Ronneby kommun, 372 80 Ronneby.