Trädfällning

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark utgör fara för människor eller egendom kan du ansöka om att få trädet fällt. Blanketten hittar du i högerkolumnen. Läs informationen nedan noggrant innan du skickar in blanketten.

Bedömning av vilka träd som är lämpliga att fälla görs av Gatu- och Parkenheten. Notera att trädet är i vägen för sol eller mottagning av signal inte är grund för fällning. Inte heller att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark beviljar trädfällning.

Vår bedömning innefattar

 • Är trädet/träden farligt för husägaren, finns risk för stormskador?
 • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
 • Hur påverkas undervegetationen, kommer det in för mycket ljus?
 • Blir det bara hallon och björnbärsris i området?

Har du tänkt på hur många värden skogen kan ha?

  • Estetiska värden - träd bidrar med färg och påverkar vårt känsloliv
  • Levande natur - träd bidrar till en levande miljö med bra luftkvalitet
  • Kulturträd "Vårdträd" - träd kan vara mycket gamla och ha historiskt värde.

  Skicka in din ansökan

  För att din ansökan ska behandlas för eventuell trädfällning samma säsong ska den vara oss tillhanda senast den 31 maj. Oavsett om vi beviljar fällning eller ej kommer du att få ett besked senast den 15 september. Fällningarna utförs sedan normalt under januari och februari månad efterföljande år. Om din ansökan inte beviljas är du välkommen att ansöka igen om fällning till nästa säsong.

  Du måste också ha diskuterat trädfällningen med dina berörda grannar. De ska ha skrivit under ansökan om trädfällning.

  För att kunna bedöma ansökan är det viktigt att de träd som du önskar få borttagna märks med plastband eller liknande band. Färg eller sprayfärg som målas på träden får inte användas! Egen utmärkning av träd innebär inte automatisk att trädet fälls.

  Av naturvårdsskäl sker inte röjning efter alla fällningar. Döda träd, högstubbar, stockar och ris bevaras som faunadepåer.