Skötsel av skogen

Skogen i Kulturreservatet sköts enligt en speciell skötselplan godkänd av Länsstyrelsen. Innan några arbeten sätts igång görs en gemensam genomgång på plats av experter från Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ronneby kommuns Gatu- och Parkenhet.

Ingenting lämnas åt slumpen! Varje träd som experterna gemensamt har godkänt för fällning markeras ut separat med märkfärg. Vill du läsa skötselplanen så kontakta Tekniska förvaltningen enligt kontaktinformationen.