Kallvattenkuren

Kallvattenkuren byggdes 1904. Ritades av byggmästare Svante Svenson, Karlshamn.

Kallvattenkuren var reserverad för 1:a klass brunnsgäster. I byggnadens inre upptas det högre partiet av öppna hallar, ursprungligen med bassänger. I de anslutande sidoskeppen, utformade som arkader med bågar av trä, fanns så kallade halvbadrum där patienten sittande i laggade badkar undergick behandling.

Byggnadens centrala del inrymde avdelningen för elektriska ljusbad, varmskåp samt så kallad värmestuga, det vill säga bastu. Byggnaden hade funktion av kallvattenkur fram till kurverksamhetens upphörande 1939. 1947 genomfördes en ombyggnad och den gamla bassängen lades igen och hyttinredning med mera togs bort.

Idag är det ett modernt kontorslandskap i byggnaden.