Brunnsparkens Restaurang och Café

Denna byggnad från 1889 ritades av byggmästare Svante Svenson i Karlshamn. Ritningarna är signerade N. O. Berlin, konduktör vid Ronneby Helsobrunns Aktiebolag. Den användes ursprungligen som brunnslasarett "för fattiga och medellösa".

Byggnaden eldhärjades i december 2006. Den kallades då "Wienercaféet". Huset återställdes och restaurangen återinvigdes sommaren 2008 och drivs därpå vidare under namnet "Brunnsparkens Restaurang och Café".