Kulturhistoriska byggnader

Viss bebyggelse i Ronnebby kommunen är klassad som särskilt bevarandsvärd. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till ditt hus kulturhistoriska värde.

I Ronneby stad är till exempel stadsdelarna Bergslagen och Blekan områden där det gäller särskilda bestämmelser om hur man exempelvis får ändra utseendet på sitt hus. Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram en skrift som vägledning för dig! Du hittar dokumentet längst ner på den här sidan under rubriken Relaterad information.

Hjälp med byggnadsvård

Utöver att du kan höra av dig till Ronneby kommun för att få veta mer om ett hus eller vilka planer som gäller för där du bor, kan du också höra av dig till Blekinge museum för att få veta mer. Har du frågor om hur du praktiskt ska gå till väga kan du läsa mer om byggnadsvård hos både Blekinge museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla planer och ritningar

Du kan få hjälp i ditt detektivarbete om ditt hus genom Ronneby kommuns arkiv. Här har vi både gamla ritningar på enskilda hus, gamla stadsplaner, byggnadsplaner och annat som kan hjälpa dig att få veta mer om just ditt hus.