Förbättringar av Fredriksbergsskolan

I skolan har ny modern ventilation installerats i de gamla delarna. Tidigare ventilation uppfyllde inte våra moderna krav.

I samband med detta gjordes brandåtgärder, så att byggnaden är ännu säkrare om olyckan skulle vara framme. Ljudmiljön har också förbättrats genom att mer ljudabsorberande material har satts upp.

Projektfakta:

Kostnad?

Ungefär 7 miljoner kronor

Entreprenör

Totalentreprenad