Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Synpunkter på verksamheten

Synpunkter på verksamheten

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet - både ros och ris. Klicka på fliken längs till höger "Kontakta eller tyck till" och under rubriken Synpunkter och klagomål fyller du i det du upplever positivt eller negativt. Om du önskar ett personligt svar ber vi dig fylla i kontaktuppgifterna, men det går även bra att vara anonym.

Dina inlägg behandlas på samma sätt som annan inkommande post enligt gällande lagstiftning.För att lämna synpunkter och klagomål kan du vända dig till:

I första hand till

  • berörd personal på skolan/förskolan

  • ansvarig rektor/förskolechef

  • ansvarig skolområdeschef

  • förvaltningschefen på Utbildningsförvaltningen

Enligt skollagen kap.4 § 8 ska kommunen ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolor och utbildning i Ronneby kommun. Här kan du som barn, elev, vårdnadshavare, personal eller annan kommuninvånare framföra synpunkter, klagomål, kritik.