Du är här: Invånare/Förskola och skola/Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring gymnasiet, yrken, arbetsmarknaden, PRAO, utbildningar eller andra frågor som rör dina studier?

Elever på grundskolenivå
Elever på grundskolenivå och deras föräldrar är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning:

Peter Hansson, Kallingeskolan 7-9 och Grundsärskolan: 

0457-61 73 13, peter.hansson@ronneby.se

Larry Nordström, Snäckebacksskolan och Sjöarps gymnasiesärskola:

0457-61 85 38, larry.nordstrom@ronneby.se

 

Elever på gymnasienivå
Elever på gymnasienivå och deras föräldrar är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive gymnasieskola för information och vägledning:

Tittie ÖsterströmGymnasieskolan Knut Hahn:

0457-61 83 92, tittie.osterstrom@ronneby.se

Thomas Westling, Gymnasieskolan Knut Hahn:

0457-61 83 74, thomas.westling@ronneby.se

Ulrika Odemo, Gymnasieskolan Knut Hahn:

0457-61 83 57, ulrika.odemo@ronneby.se

 

Peter Hansson, Naturbruksgymnasiet:

0457-61 73 13, peter.hansson@ronneby.se

 

Elever på Vuxenutbildningen och Lärvux
Elever på Vuxenutbildningen och Lärvux är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren där för information och vägledning:

Annika Månsson, Vuxenutbildningen och Lärvux:

0457-61 85 01, annika.mansson@ronneby.se 

 

Elever på SFI
Elever på SFI är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren där för information och vägledning:

Ajten Neziraj, SFI

 0457-61 85 58, ajten.neziraj@ronneby.se

 

Övriga
De personer som inte tillhör någon av ovanstående är välkomna att kontakta Ronneby Kunskapskälla för information och vägledning:

Ylva Borenberg, Ronneby Kunskapskälla:

 0457-61 74 11, ylva.borenberg@ronneby.se