Du är här: Invånare/Förskola och skola/Start Ronneby

Start Ronneby

Start Ronneby är en mottagningsenhet för nyanlända familjer med barn från grundskolan som tidigare inte varit inskrivna i svensk skola. Välkomna på inskrivning till vår expedition på Soft Center, Fridhemsvägen 21, "Röda Tornet", Plan 4.

Start Ronneby jobbar med barnet och familjen under 4-8 veckor innan man går vidare till grundskolan.

Det här händer under tiden på Start Ronneby:

  • Kartläggning kring barnets tidigare skolgång
  • Social kartläggning
  • Hälsosamtal med skolsköterska
  • Undervisning i svenska
  • Skolinformation till vårdnadshavare och elever
  • Hjälp med ansökan till förskola
  • Hjälp med skolplacering
  • Överlämning till mottagande skola i kommunen

Vi hjälper även nyanlända familjer som flyttar från en annan kommun i Sverige och som har barn som redan varit inskrivna på en skola, vidare till rätt skola i Ronneby.

Ta kontakt med oss vid frågor:

Carina Ringtun Chef Start Ronneby e-post 0457-61 73 19
Maria Persson  Assistent  e-post  0457-61 74 15
Ingemar Månsson  Lärare  e-post  0457-61 88 24
Zahra Shirvani  Lärare  e-post  0457-61 88 21
Malin Berglin-Isokoski  Förskollärare  e-post  0457-61 88 22
Anders Bizzozero  Skolsköterska  e-post  0457-61 88 26