Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Skapande skola

Skapande skola


RONNEBY KOMMUN SATSAR PÅ KULTUR FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Ronneby Kommun prioriterar kultur för barn och ungdomar på olika sätt och Ronneby Kulturskola har en stor roll i det praktiska utförandet – både under barnens fritid och som en del i elevernas skoldag.

 STATENS KULTURRÅD BEKOSTAR ÄNNU MER KULTUR

Förutom detta får Ronnebys skolelever i förskoleklass och årskurs 1 – 9 utökade möjligheter att uppleva kultur under sin skoldag tack vare medel från Statens Kulturråd.   Bidraget som skolhuvudmannen beviljas används för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och för att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Mer information finns på Kulturrådets hemsida – följ länken till höger.  

SKAPANDE SKOLA-AKTIVITETER PÅ VÅREN 2016

Tack vare detta bidrag kommer samtliga elever under vårterminen 2016 att få gå på professionella musik-, teater- och dansföreställningar samt biofilmer.  Vilka produktioner det blir kan du se genom att öppna filen till höger, Scenkonst våren 2016.

 En av produktionerna, Byteaterns ”Antigone”, kommer kommunens elever i åk 4 se.  Den är baserad på en grekisk myt och beskrivs så här:

I en värld av tandkrämsleende krigsherrar, hipsterprinsar, emo-vakter och andra förstå-sig-påare, so finns Antigone.  Hon är en flicka som ska gifta sig med prinsen av Småland.  Men landskapet präglas av uppror och oroligheter som Antigone inte kan fly ifrån.  Tillsammans med sitt enda vapen – sina ideal – bestämmer hon sig för att gå ut på slagfältet för att strida för det hon tror är sant och riktigt:  Rättvisa.  Hon vill ha rättvisa.  Nu.

 Kulturskolans pedagoger kommer att träffa eleverna veckan efter föreställningen och arbeta vidare med både deras estetiska upplevelse och frågorna om mänskliga rättigheter och etik som kommer upp i föreställningen.