Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever  och barn inom Ronneby kommun. En olycksfallsförsäkring täcker en kroppsskada, som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.

För barn i förskola och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola gäller försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt.

Ytterligare information:

Försäkringsbesked Ronneby kommun - Kollektiv Olycksfallsförsäkring

 För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du göra din skadeanmälan direkt på nätet via Folksam.

Till skadeanmälan