Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Nyheter utb/Nytt gemensamt förskolekansli har öppnat i Ronneby

Nytt gemensamt förskolekansli har öppnat i Ronneby

Från och med den1 oktober 2015 är vårt nya förskolekansli igång på  Gångbrogatan 1 (vid teatern ingång markplan från parken).
Här kan du får hjälp med ärenden som gäller förskolan t ex ansökan, frågor om placering och köer mm.

Kontoret bemannas av:
Marie Dennheim, adm. assistent för förskolorna i Ronneby tel 0457-61 72 21
Kerstin Bergskans-Mattsson förskolechef för förskolorna Ekorren/Igelkotten, Hulta (Soft center) samt Parkdala inkl Nattis tel 0457-61 72 45
Pia Carlström förskolechef för förskolorna Skogsgården inkl Björken, Skogsgläntan samt Påtorp tel 0457-61 71 53
Linda Johansson förskolechef för förskolorna Espedalen samt Hjorthöjden tel 0457-61 72 04

Anette Nordling, specialpedagog, tel 0766-48 92 64 
Helen Wahlqvist, specialpedagog, tel 0766-48 92 48

Välkomna!

Publicerad den 6 oktober 2015

Till nyhetslistan