Du är här: Invånare/Barn och utbildning/Nyheter utb/Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass i Ronneby tätort?

Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass i Ronneby tätort?

Eftersom det är många barn i Ronneby tätort som ska börja förskoleklass höstterminen 2017, är det inte givet att man får skolan som önskas. Vi kan ha svårigheter att placera ert barn på den skola som ligger närmast er bostad eller uppfylla enskilda önskemål. Vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för er.

Planeringsarbetet för nästa verksamhetsår är i full gång och inför starten hösten 2017behöver vi vissa uppgifter, bland annat för att kunna kontakta er.

En blankett har skickats ut till alla berörda, men har du inte fått den eller inte tillhör området och vill anmäla ditt barn, kan du kontakta adm. assistenterna Marie Jennfors, tel 0457-61 72 20 eller  Berit Jonsson, tel 0457- 61 71 55.

När grupperna är klara kommer vi att bjuda in till ett besök på den skola ditt barn har blivit placerat på.  

Observera att vi vill ha in ert skriftliga svar även om ni inte vill ha plats på någon av våra skolor

När det gäller övriga skolor i kommunen görs även här utskick till berörda inom varje skolas upptagningsområde. Har du inte fått något informationsbrev gällande förskoleklass ber vi dig kontakta adm. assistenten på berörd skola. Du hittar kontaktuppgifter under fliken - Grundskola - Kommunala skolor - välj berörd skola.

Publicerad den 1 februari 2017

Till nyhetslistan