Du är här: Invånare/Förskola och skola/Nyheter utb/Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass i Ronneby tätort?

Är det dags för ditt barn att börja förskoleklass i Ronneby tätort?

Eftersom det är många barn i Ronneby tätort som ska börja förskoleklass höstterminen 2018, är det inte givet att man får skolan som önskas. Vi kan ha svårigheter att placera ert barn på den skola som ligger närmast er bostad eller uppfylla enskilda önskemål. Vi kommer att göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt för er.

Planeringsarbetet för nästa verksamhetsår är i full gång och inför starten hösten 2018 behöver vi vissa uppgifter, bland annat för att kunna kontakta er.

En blankett skickas snart ut till alla berörda.

När grupperna är klara kommer vi att bjuda in till ett besök på den skola ditt barn har blivit placerat på.  

Observera att vi vill ha in ert skriftliga svar även om ni inte vill ha plats på någon av våra skolor

När det gäller övriga skolor i kommunen görs även här utskick till berörda inom varje skolas upptagningsområde. Har du inte fått något informationsbrev gällande förskoleklass ber vi dig kontakta adminstratören på berörd skola. Du hittar kontaktuppgifter under fliken - Grundskola - Kommunala skolor - välj berörd skola.

Publicerad den 13 december 2017

Till nyhetslistan