Du är här: Invånare/Förskola och skola/Grundskola/Kommunala skolor/Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolan

Skolan i centrum med eleven i centrum

Skolans vision är Skolan i centrum med eleven i centrum, och med denna vision i bakhuvudet arbetar hela verksamheten. Genom att sätta eleven i centrum tror vi att våra elever utvecklas på ett positivt sätt och känner att lärandet är viktigt och meningsfullt. Med tydliga regler och många vuxna på plats får vi en bra och väl fungerande vardag där inlärningsklimatet är gott. Vi jobbar i nära samarbete med vårdnadshavare till eleven. Det samarbetet ger skolframgång och en bra start i livet efter den obligatoriska grundskolan.

Under skoldagen finns lärarna till för eleverna, men skolan har också en fritidspedagog med sin arbetsplats i det populära uppehållsrummet. Där kan man sitta och lyssna på musik, läsa tidningar, prata och se på tv. Det finns kaffe/te/varm choklad, smörgås, frukt och glass att köpa. Överskottet från försäljningen går till elevrådets kassa, och därifrån tillbaka till eleverna genom inköp av uteaktivitetsartiklar såsom beachvolleyutrustning och basketkorgar.

Mitt i skolan har vi ett skolbibliotek, som är bemannat med skolbibliotekarie under huvuddelen av elevernas skoldag. Hon finns till hands om man behöver hjälp med skolarbetet, att ta fram böcker eller artiklar, men hon finns också till hands för hjälp med att hitta rätt bok för ”nöjes-läsning” – nog så viktigt! Eleverna önskar hur bibliotekets utbud ska se ut och skriver även bokrecensioner för att sprida sina bästa tips!

Särskilda satsningar på elever i behov av stöd

 Under flera år har Snäckebacksskolan gjort särskilda satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Det finns en väl uppbyggd organisation för speciallärarstöd. Vi har en kurator på skolan mån-, tis-, tors- och fredag och vi har skolsköterska och studie- och yrkesvägledare på plats alla dagar i veckan. Skolan har också en socialpedagog på heltid. Hon är, liksom vår fritidspedagog, alltid i eller runt uppehållsrummet för att vara nära eleverna.

 Skolan har välutrustade salar och institutioner. De moderna NO-salarna är väl anpassade för laborationer och målstyrd undervisning. Snäckebacksskolan har egna gymnastiksalar och tillgång till sim-, boll- och idrottshall. Brunnsvallens fotbollsplaner och friidrottsbanor ligger på bara fem minuters gångavstånd.

  

Rickard Andersson
Rektor
Snäckebacksskolan
Ronneby kommun