Du är här: Invånare/Förskola och skola/Grundskola/Kommunala skolor/Hobyskolan

Hobyskolan

Välkommen till Hobyskolan!

Skolan mitt i byn - i en levande landsbygd.

Hobyskolan är en F-6 skola centralt belägen i Bräkne-Hoby samhälle. På gångavstånd från skolan ligger flera parkområde, skogsdungar, pulkabackar och en fotbollsplan.

Skolan består av sex byggnader. Den äldsta byggnaden är från 1844 och de övriga har tillkommit efterhand som elevantalet ökat. I anslutning till skolan finns en mycket fin idrottshall. Skolan har fullt utrustade specialsalar för NO, musik, bild, hemkunskap och slöjd.

Skolan har 258 elever inskrivna och ca 40 anställda vid skola, förskoleklass och fritidshem.