Du är här: Invånare/Förskola och skola/Grundskola

Grundskola

Vi lever i en snabbt växlande tid - skolan har inte längre monopol på elevernas lärande. Det är därför viktigare än någonsin att skolan upplevs som meningsfull, utmanade och utvecklande så att de unga verkligen vill vara i skolan för sin egen framtids skull.

Nya beslut har tagits om skolan i Sveriges riksdag - ny skollag, nya läroplaner, ändrat betygssystem med mera.

Uppdraget är detsamma, alla elever i skolan ska utvecklas till goda samhällsmedborgare som har med sig mesta möjliga kunskaper i sitt fortsatta liv.

Föräldrar och elever har erfarenheter som vi ska tillvara i skolan. För eleverna är det särskilt viktigt att få vara med, påverka och ta ansvar för det dagliga arbetet.

Vi är mycket angelägna om att elever och föräldrar alltid får komma till tals och att deras synpunkter tas tillvara - för skolan i Ronneby ska bli den bästa tänkbara.