Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Skogsgårdens förskola

Skogsgårdens förskola

Välkommen till Skogsgårdens förskola!

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö.

I vårt område står vi för kunskap, respekt och lust att lära, som ska ge våra barn beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. I våra förskolor möts barn och elever med olika modersmål, bakgrund och erfarenheter, som berikar och rustar dem att möte ett mångkulturellt samhälle. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Våra förskolor ligger lokalintegrerade eller i nära anslutning till våra skolor. Närheten ger möjligheter till samarbete, som skapar förutsättningar till en gemensam syn på utveckling och lärande från förskolan upp till år 6.

Skogsgårdens förskola består av sex avdelningar.
I samma lokaler som skolan finns avdelningen Humlan för barn 1-3 år. Björnen, Grodan och Nyckelpigan för barn 3-5 år. Avdelningarna Larven och Snigeln för barn 1-3 år finns belägna i en närliggande villa. Här erbjuds hemlagad mat, där allt lagas från grunden av egen kokerska.

Skogsgårdens förskola
Besöksadress: Persborgsvägen 19, 372 36 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Skogsgårdens förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Nyckelpigan 0457-61 71 63
Humlan 0457-61 71 64
Grodan 0457-61 71 65
Björnen 0457-61 71 66
Snigeln 0457-61 71 67
Larven 0457-61 71 68