Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Saxemara förskola

Saxemara förskola

Välkommen till Saxemara förskola!

Saxemara förskola ingår i Ronneby västra förskolor, som omfattar geografiskt den västra delen av Ronneby stad och Saxemara .Ronneby västra förskolor innefattar Skogsgårdens, Espedalens, Hjorthöjdens och Saxemara förskola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö.

I vårt område står vi för kunskap, respekt och lust att lära, som ska ge våra barn beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. I våra förskolor möts barn och elever med olika modersmål, bakgrund och erfarenheter, som berikar och rustar dem att möte ett mångkulturellt samhälle. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Våra förskolor ligger lokalintegrerade eller i nära anslutning till våra skolor. Närheten ger möjligheter till samarbete, som skapar förutsättningar till en gemensam syn på utveckling och lärande från förskolan upp till år 6.

Saxemara förskola består av 2 avdelningar.

Saxemara förskola
Besöksadress: Skärgårdsvägen 4, 372 97 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Saxemara förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Kobben 0457-61 71 95
Skäret 0457-61 71 89

 STÄNGNINGSDAG TORSDAGEN DEN 31 AUGUSTI 2017