Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Parkdala förskola

Parkdala förskola

Välkommen till Parkdala förskola!

På Parkdala finns fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år och en nattavdelning för barn i åldern 1-12 år.

Så här jobbar vi på Parkdala

Vi pedagoger stödjer barnen i det livslånga lärandet genom att vara lyhörda och utgå från barnens intressen och behov. I vår verksamhet är barnen medbestämmande för att vi ska kunna skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Vi vill vara goda förebilder och ha roligt tillsammans, både barn och vuxna och sprida glädje. Lära barnen tro på sin egen förmåga och tydliggöra den samt främja glädjen i leken och därigenom skapa positiva möten för att utveckla den sociala kompetensen.

Parkdala förskola
Besöksadress: Folkparksvägen 4, 372 38 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Parkdala förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Lingonet 0457-61 72 42
Hallonet 0457-61 72 41
Blåbäret 0457-61 72 40
Smultronet 0457-61 72 49
Nattis 0457-61 72 43
Kök 0457-61 72 39