Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Nyponhusets förskola

Nyponhusets förskola

Välkommen till Nyponhusets förskola!

Nyponhuset består av tre avdelningar (Nyponrosen, Nyponet och Björnbäret) med barn i åldrarna 1-5 år. Vår förskola ligger i en trivsam miljö i Johannishus med närhet till naturen.

Så här jobbar vi på Nyponhuset

• Vi strävar efter trygga barn som vågar vara sig själva, även trotsa – Vi är alla unika individer på olika sätt.
• Vi strävar efter bra förhållningssätt, empati och social kompetens.
• Vi vill att barnen ska utforska sin omvärld genom sina lekar. De lär genom lek och den egna kroppen är deras verktyg. Kroppen används också när de vill uttrycka sina känslor.

Att använda alla sina sinnen ger upplevelser som blir till erfarenheter eller kunskap.

Utveckling i trygg gemenskap
-Vi hjälps åt i Nyponhuset!

Nyponhusets förskola
Besöksadress: Listerbyvägen 1, 372 75 Johannishus
Postadress: Ronneby kommun, Nyponhusets förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Nyponet 0457-61 71 41
Nyponrosen 0457-61 71 26
Björnbäret 0457-61 71 25