Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Fridhems förskola

Fridhems förskola

Välkommen till Fridhems förskola!

Välkomna till Fridhems förskola som idag ligger i Soft Center, med närhet till både centrum och skogen i vackra Brunnsparken. Förskolan är nyrenoverad med stora och ljusa rum.

Förskolan har sju avdelningar för barn i åldern 1-5 år

Så här jobbar vi på Fridhems förskola

På Fridhems förskola ligger värdegrunden i fokus och genomsyrar allt vi gör. Vi ser barnen som medmänniskor och likvärdiga oss vuxna. Alla barn ska känna sig betydelsefulla, sedda och trygga här hos oss. Vi ser barnen som kunskapsspridare och den största tillgången i verksamheten. För att vi ska kunna fullfölja förskolans uppdrag och riktlinjer krävs att vi utgår ifrån att barnet är fullt av möjligheter. Varje barn är unikt som vi hyser stor respekt för. Pedagogerna ser barnets förmågor, stora som små, i alla situationer och ger barnet hjälp och stöd i dess utveckling.

  • På Fridhems förskola står barns delaktighet och inflytande i centrum.
  • Arbetet med barnen är projektinriktat, det vill säga ett undersökande arbetssätt där barnen får möjlighet att vara aktiva och kommunikativa och där deras nyfikenhet på världen styr innehållet i verksamheten.
  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande.
  •  Miljön är utformad för att fånga barnens nyfikenhet och för att skapa möten mellan barnen. Närheten till Brunnsparken och naturen gör att verksamheten ofta bedrivs utomhus.
  • Arbetet med Kompissolen genomsyrar vårt förhållningssätt där vi förtydligar alla likas värde. Genom att vara goda förebilder strävar vi mot att barnen ska formas till bra samhällsmedborgare.

Fridhems förskola
Besöksadress: Fridhemsvägen 17A, 372 38 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Fridhems förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Rödmyran 0457-61 72 51
Sländan 0457-61 72 52
Spindeln 0457-61 72 53
Getingen 0457-61 72 54
Ekoxen 0457-61 72 55
Biet 0457-61 72 11
Gräshoppan 0457- 61 72 12
Kök 0457-61 72 50