Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Kommunala förskolor/Ekorrens förskola

Ekorrens förskola

Välkommen till Ekorrens förskola!

Förskolan har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.
På Pysslingarna och Nallarna har vi de yngre barnen.
Igelkotten är en fristående byggnad för de äldre barnen.

Vi arbetar åldersindelat, vilket innebär att varje avdelnings miljö och
pedagogik är anpassad efter barnens ålder och behov.

På vår förskola genomsyras verksamheten av att vi erbjuder en trygg och lustfylld
miljö som skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
Arbetet är temainriktat och utgår från barnens intresse. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra verksamheten samt hålla en hög kvalité.
Pedagogerna har ett tillåtande, engagerat och medforskande arbetssätt.
Vi vill ge barnen utmaningar och väcka deras nyfikenhet.

Förskolan är belägen i ett villaområde med närhet till centrum,
skola och med skogen/naturen alldeles utanför.

Vi har egen kokerska som varje dag serverar god,
hemlagad mat med ekologisk inriktning.

Det är viktigt att barn och föräldrar trivs.
Det ska vara roligt att komma till oss på Ekorrens förskola.

 

Ekorrens förskola
Besöksadress: Friskyttevägen 2, 372 37 Ronneby
Postadress: Ronneby kommun, Ekorrens förskola, 372 80 Ronneby

Avdelning Tel
Nallarna 0457-61 72 46
Pysslingarna 0457-61 72 47
Igelkotten 0457-61 72 48
Köket 0457-61 72 44