Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Gemensamt kansli för förskolorna i Ronneby stad

Gemensamt kansli för förskolorna i Ronneby stad

Vårt förskolekansli hittar du på  Gångbrogatan 1 (vid teatern ingång markplan från parken). Här kan du får hjälp med ärenden som gäller förskolan t ex ansökan, frågor om placering och köer mm.

Kontoret bemannas av:
Marie Dennheim, adm. assistent för förskolorna i Ronneby, tel 0457-61 72 21
Kerstin Bergskans-Mattsson förskolechef för förskolorna Ekorren, Fridhem samt delaktig i projektet med byggnation av Hulta förskola, tel 0457-61 72 45
Pia Carlström förskolechef för förskolorna Skogsgården inkl Björken och Påtorp tel 0457-61 71 53
Linda Johansson förskolechef för förskolorna Espedalen, Hjorthöjden och Skogsgläntan, tel 0457-61 72 04

Anette Sandén 
förskolechef, har sitt kontor på Folksamhuset i Kallinge och ansvarar för Parkdala förskola, samt Nattis, tel 0457-61 73 18.

Anette Nordling, specialpedagog, tel 0766-48 92 64 
Helen Wahlqvist, specialpedagog, tel 0766-48 92 48

Välkomna!