Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Enskild pedagogisk omsorg

Enskild pedagogisk omsorg

Vill du driva enskild pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som finns i skollagen. Det är en verksamhet som riktar sig till barn i 1-12 års ålder, men inte är förskola eller fritidshem i vanlig mening.

Familjedaghem är det vanligaste exemplet på pedagogisk omsorg.
Men andra varianter är också möjliga.

För att få bidrag av kommunen krävs att du har en egen firma och i övrigt fyller kraven på lämplighet, din bostad/ lokal måste vara säker och tillräckligt stor.

Om din verksamhet får godkänt av kommunen har du också rätt till ett bidrag som kommunfullmäktige beslutat om. KF har i november 2013 tagit beslut om nya ersättningsnivåer. Hämta PDF.

Det går att få bidrag för egna barn i enskild pedagogisk omsorg om du tar emot andra barn samtidigt.

Om din verksamhet får godkänt av kommunen har du också rätt till ett bidrag som kommunfullmäktige beslutat om.

Har du frågor ? Läs snabbguiden eller dokumentet"Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg". Ansökningsblankett för att ansöka om att starta finns på sidan 6 i Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg.

Du kan också ringa och fråga Inger Hjort på Utbildningskansliet
0457-61 83 39