Du är här: Invånare/Förskola och skola/Förskola och fritidshem/Avgifter och regler/Avgiftskontroll

Rättvist med rätt barnomsorgsavgift

 Under våren och hösten 2017 kommer utbildningsförvaltningen att kontrollera inkomstuppgifter för år 2015 för de som hade barn i förskola och fritidshem det året. Denna kontroll görs årligen, främst för att det ska bli rättvist - alla ska betala rätt avgift!

Jämförelse Skatteverket - barnomsorgen

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2015 enligt skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till Ronneby kommun, som underlag för barnomsorgsavgiften.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer med gemensamt hushåll) så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir rätt. Enligt avgiftsregler (beslut i kommunfullmäktige, §308/2011).

Har du betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift för 2015?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2015 har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka barnomsorgsavgift.

Har du betalat för lite under år 2015 kommer du att få en faktura att betala. Har du betalat för mycket kommer vi att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.

Avgiftskontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vill du veta mer?

Har du frågor och vill ha mer information kan du kontakta oss via e-post: barnomsorg@ronneby.se

Telefontid fr o m 15 maj 2017

Måndag - Torsdag kl 08.30-09.30, kl 13.00-14.00   
Tele: 0457-61 83 20