Du är här: Invånare/Utbildning & förskola/Enkätreslutat

Enkätresultat

Utbildningsnämnden har genom enkäter under våren 2014 tagit reda på vad elever och föräldrar tycker om verksamheterna i förskola och skola.

Enkäterna har i vår gått ut till eleverna i grundskolans åk 3, 6 och 9 och till gymnasiets åk 2 elever.

Föräldrar med barn i förskola och i grundskolans åk 3, 6 och 9 har fått ge sina synpunkter.

Här kan du se de resultat som redovisades för Utbildningsnämnden vid sammanträdet den 12 juni -14.

 Samtliga berörda chefer i utbildningsverksamheterna har fått sin enhets resultat med öppna svar redovisade.

Resultaten från enkäterna för läsåret 2015/16 kommer att presenteras under våren 2016, när de redovisats för Utbildningsnämnden.