Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Ung i kommunen/Demokrati och delaktighet/Ungdomsprojekt

Ungdomsprojekt

Beslut enligt Ungdomsfullmäktige 2013

- Disco 12. 000 kronor

- Bad och trekamp 11.000 kronor

- Poolparty 7.000 kronor

- Utedisco 6.000 kronor

- Lan 4. 000 kronor

- Oförutsedda utgifter vi planering av övriga aktiviteter 10.000 kronor

Den nya beredningsgruppen med stöd av Fritidsledarna i kommunen har ansvaret för att detta genomförs.

Beslut enligt Ungdomsfullmäktige 2010

- Disco 20.000:-

- Föreläsningar 10.000:-

- Musiktävling 10.000:-

- Idrottsturneringar 10.000:-

Den nya beredningsgruppen med stöd av Fritidsledarna i kommunen har ansvaret för att detta genomförs.

Beslut enligt Ungdomsfullmäktige 2009

- Föreläsningar om andra världskriget och rasism 30.000:-
- Idrottsturneringar 15.000:-
- Uterock Tallet 5.000:-

Den nya beredningsgruppen med stöd av Fritidsledarna i kommunen har ansvaret för att detta genomförs.

Beslut enligt ungdomsfullmäktige 2008

- Föreläsningar / Temadagar 30.000:-
- Idrottsturneringar 10.000:-
- Musik/bidrag 10.000:-

Den nya beredningsgruppen med stöd av ungdomsledarna i kommunen har ansvaret för att detta genomförs.

Beslut enligt ungdomsfullmäktige 2007

- Föreläsningar om mobbing och droger 30.000:-
- Idrottsturneringar 10.000:-
- Musikfestivaler 5000:- ISKRA Ogräsfestivalen, 5000:- Tallet Uterock. 

Den nya beredningsgruppen med stöd av ungdomsledarna i kommunen har ansvaret för att detta genomförs.

Beslut enligt ungdomsfullmäktige 2006

- Föreläsning om handikapp 15.000:-
- Busskostnader till musikfestivaler 3.000:-
- Gemensamma turneringar 2000:-
- Dansfest 30.000:-

En beredningsgrupp bestående av representanter från högstadieskolorna tillsammans med ungdomsledarna arbetar med genomförandet av dessa aktiviteter.