Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Nyheter Kultur/Att läsa landskap

Att läsa landskap

Föreläsningsserie

Entré 150 kr för varje föreläsning. Ingen förbokning.


Tisdag 21 mars kl 18.00. Från Hedenhös till storgårdsdrift
Ola Palmgren, Museipedagog, Blekinge museum

Förkärlabygden lämpar sig väl som studieobjekt för den som vill lära sig läsa ett landskap. Vilka berättelser kommer fram om vi väger samman gravar från olika tider, den odlade marken, vägar och bebyggelse.


Tisdag 4 april kl 18.00. Kulturlandskapen under ytan
Björn Nilsson, Arkeolog, fil d. Lunds universitet

Föreläsningen fokuserar på spår av en mänsklig kultur som idag befinner sig
under havsytan i Ronneby kommun. Hur ser de ut? Hur kompletterar de den kulturhistoriska berättelsen på torra land?
Hur vårdar vi detta landskap idag och i morgon?


Tisdag 18 april kl 18.00. När landskapet blir riksintressant
Martin Hansson, Arkeolog, fil. dr. Lunds universitet

Bygden kring Johannishus och Listerby åsar omfattar både hårt nyttjade
och närmast konserverade landskapsavsnitt.
Ny kunskap om en bygd kan förändra bilden på olika sätt.
Att läsa landskapet blir plötsligt likvärdigt med att besöka miljöer, uppleva dem och konsumera dem.


Tisdag 2 maj kl 18.00. Stadslandskapets årsringar
Jimmy Juhlin-Alftberg, Byggnadsantikvarie, Blekinge museum

Tätorternas historia är inte sällan mångskiftande, vilket i högsta grad gäller fallet Ronneby. Föreläsningen ger inblickar i skeden som präglar utvecklingen
och avsatt ännu synliga spår i både tätortens kärna och periferi.

Kulturcentrum Kallingevägen 3, Ronneby.

Arr: Blekinge museum, Ronneby Kommun & Sensus

Publicerad den 16 januari 2017

Till nyhetslistan