Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Nyheter Kultur/1% till Konsten

1% till Konsten

 
 

En konferens om konstnärliga gestaltningar
i offentliga rum

Tisdag 23 maj kl. 09.00 - 16.30 - Kulturcentrum

Vad står det i Lagen om offentlig upphandling när det handlar om konsten i våra offentliga rum? 
Hur arbetar man i en konstreferensgrupp och måste konstsakkunniga vara del av den?
Vilka roller har beställaren, konstkonsulten och konstnären?
Vilka riktlinjer finns det för förvaltning av konsten i det offentliga rummet?
Kan man kasta konst? 

Hur skriver man ett anbud som konstnär?
Var hittar man uppdragen?
Vilka upphandlingsportaler finns det?

Dessa och många flera frågor får du svar på under konferensen 1% till konsten.

Dagen bjuder på konkreta råd och tips för dig som arbetar med, eller vill börja arbeta med, konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Konferensen vänder sig till konstnärer, konsthallar, konstansvariga, kulturchefer, stadsplaneringsavdelningar upphandlingsavdelningar, stadsarkitekter, planarkitekter, kommunala bostadsbolag, tekniska kontor och politiker. 

Arrangör: Konst i Blekinge

Program

Anmälan Din anmälan vill vi ha senast 12 maj via onlinelänken: http://bit.ly/23maj

Publicerad den 6 april 2017

Till nyhetslistan