Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Kultur/Västra Vång

Västra Vång

Byn Västra Vång

Byns historia har kunnat följas tillbaka till vikingatiden. Bland annat hittades här en vikingatida silverskatt 1865 och gravfältet Kasa kulle ligger söder om byn. De senaste årens arkeologiska utgrävningar visar att Västra Vångs historia sträcker sig ännu längre tillbaka – ända till tiden runt Kristi födelse. Mycket talar för att platsen varit ett viktigt centrum under järnåldern.

Utgrävningar

2004 inleddes arkeologiska utgrävningar vid Västra Vång. Arkeologerna påträffade lämningar efter en järnåldersboplats med omfattande spår av bebyggelse. Fynden visar att man har sysslat med järnframställning, smide, bronshantverk och tillverkning av glaspärlor. Självklart finns här också mer alldagliga boplatsfynd som keramik, djurben, bränd lera och vävtyngder.

Under utgrävningen 2013 hittade arkeologerna oväntade och spektakulära fynd uppe på kullen. Fynden som verkar vara rituellt nedlagda, består av ett flertal maskbilder, små bronsbyster, och andra idag obestämbara metallföremål.

Dessutom påträffades 29 guldgubbar samt guldspiraler, glas och vikingatida mynt. Eftersom fynden kan kopplas till religiösa riter är det antagligen en kultplats som arkeologerna påträffat.  Fynden kan dateras från Kristi födelse till mitten av 1000-talet.

 

Guldgubbe

 

29 så kallade guldgubbar har hittats. Fyndet är det hittills tredje största som gjorts i Sverige. De är tillverkade av tunn guldfolie och föreställer mans- och kvinnofigurer. Ofta förknippas de med makt och religiösa riter. De är 1-2 cm höga och är ensidigt präglade. Dateras till 500-700-talen e. Kr. Foto Blekinge museum/Lars Sternefält.

 

Bronsmask 

 

Fyra gjutna masker i brons som förmodligen föreställer en gud eller gudinna, har hittats på platsen. De dateras till århundradena kring Kristi födelse och kan kopplas till den keltisk-romerska kultursfären. Foto Blekinge museum