Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Kultur/Konst i Blekinge

Konst i Blekinge

Konst i Blekinge är en plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge i samarbete med Kulturcentrum/Ronneby konsthall med start 2017.

Arbetet med Konst i Blekinge (KIB) handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och handlar kortfattat om att:

  • initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
  • arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
  • stärka konstnärernas villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
  • starta Artists’ Residencies/konstnärliga residens.
  • vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
  • skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten.
  • utveckla den fysiska platsen för Konst i Blekinge – Kulturcentrum/Ronneby konsthall.

Konst i Blekinge-podden är en del av arbetet med att skapa en plattform och en grund för konstens betydelse i samhället.
Konst i Blekinge
Konst i Blekinge har en Facebooksida där du följa verksamheten och få information om kurser, projekt och aktiviteter. Där kan du också se när det är dags för nya avsnitt för podden.