Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Kultur/Kulturpris Kulturstipendium /Kulturpris Kulturstipendium 2012

Kulturpris Kulturstipendium 2012

Kulturpriset

Ronneby kommuns kulturpris 2012

Ronneby kommuns Kulturpriskommitté har beslutat att 2012 års kulturpris skall tilldelas Ronneby Folkteater med följande motivering;

Föreningen Ronneby Folkteater tilldelas Ronneby kommuns kulturpris 2012 för att de framgångsrikt skapat en ny konstnärlig scen och mötesplats. Genom att använda ny teknik strävar föreningen efter att öka och bredda tillgängligheten till olika kulturformer - för olika publikgrupper. Föreningen har återuppväckt Ronnebys teaterbyggnad och återskapat dess forna glans med hjälp av teater, musik och andra evenemang, som sätter guldkant på tillvaron.


Prissumman är 15 000 kronor.

Kulturpriskommittén utgörs av Kommunstyrelsens presidium och Fritids- och kulturnämndens presidium samt kulturchefen.