Du är här: Invånare/Uppleva & göra/Evenemang/Tosia Bonnadan/Bra att veta inför

Bra att veta

Bra att veta inför marknaden

Livsmedel
För försäljning av livsmedel krävs tillstånd av Miljö- och Hälsoskyddsenheten, tel. 0457-61 80 00.

Parkering
Finns inom området (begränsat antal platser).

Dusch
Finns i anslutning till campingen.

Bilkörning
Samtlig bilkörning inom marknadsområdet är strängt förbjuden efter direktiv av Räddningstjänsten.
Påträffas fordon som blockerar räddningsväg riskera detta att bortforslas med omedelbar verkan.

Marknadsplats
Tillträde till din plats får ske tidigast fredag kl. 11.00, för hantverksmarknaden gäller tidigast fredag kl. 09.00.
Före tillträdestidpunkten skall marknadsfordon uppställas inom platser för marknadsparkering redovisade på bifogad karta. Ingen annan uppställning godkännes! Marknadsplats får inte lämnas innan kl. 18.00 på söndagen.

Ronneby Kommun och Räddningstjänsten föreskriver att minst 3 meter av gatan ska vara fri, även i takhöjd och ansvarar inte för skador eller olycksfall på enskild egendom för såväl försäljare som besökare.

Vissa platser är inte el-anslutna, därför ska behov av el föranmälas.

Förbud

Enligt Polismyndigheten i Blekinge är det förbjudet med försäljning av följande varuslag:
ärtrör, ärtpistoler, slangbågar, karatepinnar, stinkbomber, stinkstickor, serpentinspray, butterflyknivar, djungelknivar och huggvapen.
Vid försäljning av Soft air vapen gäller 18-års gräns.

Förbudet gäller inte antikviteter, kopia av antika huggvapen eller konstsmidesföremål.
Vid överträdelse kommer man att avvisas från marknaden.
Besvär mot detta beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge Län inom 3 veckor från det klagande tagit del av beslutet.

Gasol
Får inte medföras in på marknadsområdet.

Återbud
Eventuellt återbud av marknadsplats skall vara oss tillhanda senast den 13 juni 2017 för att erlagd avgift ska återbetalas.